معرفی پرسنل معرفی پرسنل

       معرفی پرسنل

عالیه فاضلی

مدیریت عالیان تجهیز آزما

رئیس هیات مدیره رادمان تجهیز آزمای پارس

داخلی 222

         0415 687 0917

حسین صادق نژاد

مدیر عامل رادمان تجهیز آزمای پارس

بازرگانی خارجی

داخلی 666

         4670 650 0917

 

راسله معمارزاده

امور اداری

داخلی 203

 

جیران شاه پوری

کارشناس فروش آزمایشگاه های تشخیص طبی و بیمارستان ها

داخلی 204

3608 967 0917

 

فاطمه ناصری

کارشناس فروش دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی و صنعتی

داخلی 301

          3685 967 0917

 

تهمینه افتخار

امور تبلیغات

داخلی206

 

از 0 رای
0

ارسال دیدگاه Post comments


با کارشناسان ما در تماس باشید