دپس واتر آساژن DEPS Water دپس واتر آساژن DEPS Water

دپس واتر آساژن

از 0 رای
0
دپس واتر آساژن DEPS Water
  • دپس واتر آساژن DEPS Water

جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

دپس واتر آساژن DEPS Water

این محلول با DEPC تیمار شده و فاقد هرگونه ریبونوکلئاز برای جلوگیری از تخریب RNA توسط ریبونوکلئازها می‌باشد. این آب برای استخراج RNA و سنتز cDNA و رقیق کردن پرایمرها کاربرد دارد


با کارشناسان ما در تماس باشید