بافر TAE آساژن بافر TAE آساژن

بافر TAE آساژن

از 0 رای
0
بافر TAE آساژن
  • بافر TAE آساژن

جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

بافر TAE آساژن

در بیولوژی مولکولی ، از بافر TBE برای الکتروفورز در ژل آگارز و یا پلی آکریل آمید به طور معمول برای جداسازی اسیدهای نوکلئیک (یعنی DNA و RNA) استفاده می شود. این بافر نه تنها در الکتروفورز اسید نوکلئیک ژل آگارز و پلی آکریل آمید بلکه در آماده سازی ژل آگارز و پلی آکریل آمید نیز مورد استفاده قرار می گیرد. بافر TBE همچنین برای تجزیه و تحلیل قطعات DNA در دستگاه PCR ، پروتکل های جداسازی DNA یا آزمایش های کلون سازی DNA کاربرد دارد.

همچنین برای جدا کردن قطعات DNA کوچکتر (کمتر از 1500باز) مانند محصولات کوچک هضم آنزیم محدود مفید مناسب است. بافر TBE از ظرفیت بافر بیشتری برخوردار است و وضوح بیشتری نسبت به بافر TAE خواهد داشت. 


با کارشناسان ما در تماس باشید