عالیان تجهیز آزما
میکروپیپتور میکروپیپتور


       میکروپیپتور

سمپلرها یا میکروپیپتورها یکی از مهمترین و پرکاردبرد ترین ابزار آلات مورد استفاده در تمامی بخش های آزمایشگاه ها می باشند که جهت انتقال حجم کم و مشخص محلول یا مایعاتی که نیاز به دقت زیاد دارند ، استفاده می شوند. سمپلرها که گاهاً با نام پیپتور یا میکروپیپت خوانده می شوند در محدوده بین 0.2 تا 10.000 میکرولیتر جهت استفاده در تکنیکهای بیولوژی مولکولی ساخته شده اند و از طریق مکش و جابجائی هوا توسط بالشک های هوا انتقال محلولها را انجام می دهند.


انواع سمپلر ها
سمپلر ثابت: برای برداشتن حجم ثابتی از محلولها مي باشد.
سمپلر متغيير: برای برداشتن حجم های مختلفی از محلول ها می باشند.


Micro pipette:
A micropipette is a common yet an essential laboratory instrument used to accurately and precisely transfer volumes of liquid in the microliter range. Micropipettes are available in single channel and multi channel variants. While the single channel micropipettes are used in labs that perform research related to molecular biology, microbiology, immunology, cell culture analytical chemistry, biochemistry and genetics. The multichannel micropipettes are recommended for ELISA (diagnostic test), molecular screening, kinetic studies and DNA amplification.

از 0 رای
0

ارسال دیدگاه Post comments