پتری دیش RNase DNase free    

قیمت پتری دیش RNase DNase freeپتری دیش پلاستیکی


پتری دیش ها برای کشت و تکثیر میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ها، مخمرها و قارچ ها مورد استفاده قرار میگیرند.این ظروف جهت کشت ارگانیسم هایی که روی یک سطح جامد یا نیمه جامد رشد میکنند، مناسب هستند.

 


ویژگی پتری دیش پلاستیکی


•   یکبار مصرف بودن آن
•  خواص فیزیکی و شیمیایی مناسب برای تماس کوتاه با مواد شیمیایی


*این پتری دیش ها در سایزهای 35mm، 60mm ، 100mm، 150mm و در سطوح TC- و در دو نوع چسبنده و نچسب قابل استفتده میباشد قابل استفاده هستند.

 


پتری دیش شیشه ای

    
پتری دیش شیشه ای از جمله وسایل مورد استفاده در زیست شناسی می باشد که برای نگهداری محلولها و نمونه های میکروبی استفاده می شود.
پتری دیش برای جداسازی ساخته شده است.در واقع محیط آلوده بیرون را از محیط غیرآلوده داخل جدا می کند.
پتری دیش ها دارای منافذی برای تنفس بهتر سلول ها و طراحی پیشرفته جهت حمل و نقل آسان تر می باشند.
این پتری دیش  بعد از استریل کردن قابل استفاده ی مجدد بوده و در سایز 35mm و در سطوح TC- و در دو نوع چسبنده و نچسب قابل استفاده میباشد.

 :PETRI DISH
 Material:Imported high quality Polystyrene*
 Right container for cell culture, and also useful in sample seperation, pre-treatment, storage and so on*
 Uniform wall thickness ensures distortion-free bottom*
 Lid with several little chimbs to shape vents are available for effective gas exchange*
 The untreated surface is suitable for suspension culture;TC treatment surface is suitable for adherent culture*
 Sterile
 No toxicity, no pyrogen, DNase-/RNase-free*


:GLASS BOTTOM CELL CULTURE DISH
 It is suitable for laser confocal microscopy and other cell microscopic experiments which require high resolution*
 Glue is USP class Ⅵ without cytotoxic*
 Thin bottom performs good in light transmission*

Specifications: 35mm, 60mm, 100mm, 150mm*

قیمت پتری دیش RNase DNase free
با کارشناسان ما در تماس باشید