فلاسک کشت سلول    

قیمت فلاسک کشت سلولفلاسک های کشت سلولی(فلاسکهای کشت بافت) در سه سایز مختلف برای کشت سلولی طراحی شده اند: 25 سانتی متر، 75 سانتی متر و 175 سانتی متر

فلاسک ها در دو طرف بدنه مدرج شده و کمک می کند تا کاربران حجم دقیق حجم متوسط را پر کنند. قسمتی از فلاسک برای گرفتن با دست مشخص شده که به راحتی میتوان آن را برگرداند. طراحی زاویه گردن خوب فلاسک به نحوی است که تا آخرین محلول موجود در فلاسک را تخلیه میکند.
درب ها برای بسته شدن، مهر و موم و با پوشش محصور شده اند. درب ساده معمولا در مورد سلول بی هوازی استفاده می شود.

درب فیلتر دار به گونه ای ویژه طراحی شده است و شامل یک غشاء هیدروفوب 0.2 um است. غشاء باعث جلوگیری از آلودگی گاز در روند مبادله می شود. توصیه می شود برای استفاده از انکوباتور CO2 از درب فیلتر دار استفاده شود.

 


مشخصات فلاسک کشت سلول 


•    استریلیزه توسط اشعه گاما
•    RANase/DNAase Free و غیر pyrogenic

 

 

مزیت کاربردی فلاسک کشت سلول 


1. فلاسک ها از مواد اولیه مدیکال گرید استفاده میشود که در کارهای حساس آزمایشگاهی ؛ دارویی و ژنتیک و IVF مورد استفاده قرار میگیرد .
2. فلاسک ها با چسبندگی دیواره بالا و فیلتر های با کیفیت استفاده شده در درب فیلتر دار آن برای کار های کشت سلول حساس استفاده می گردد.

 

 :CELL CULTURE FLASK
 Material:Imported high quality Polystyrene*
 The clear scale on the side of bottle will help improving the accuracy of the culture volume and observation of experiment*
 There are frosted writing areas on the shoulders of the bottle for easy recording*
 The untreated surface is suitable for suspension culture;TC treatment surface is suitable for adherent culture*
 The ridge of the back allows the culture bottle to be easily laminated, and the design of the bottleneck allows the pipette and the cell scraper to enter any angle in the bottle*
 No toxicity, no pyrogen, DNase-/RNase-free*

قیمت فلاسک کشت سلول
با کارشناسان ما در تماس باشید