بافرهای نوترون بافرهای نوترون

بافرهای نوترون

از 0 رای
0
بافرهای نوترون
  • بافرهای نوترون

جهت اطلاع از موجودی و قیمت تماس بگیرید

بافرهای نوترون

محلول بافر که به تامپون نیز معروف است، به محلولی گویند که در مقابل اضافه شدن مقدار اندکی‌‌ ترکیب اسیدی یا بازی به محلول مورد نظر، نسبت به تغییر pH مقاومت نشان ‌‌‌‌می‌دهد که این مقاومت پایداری pH را به دنبال دارد.
به طور عادی و در عدم حضور محلول بافر، در صورت اضافه شدن اندکی ‌‌ترکیب اسیدی یا بازی به یک محلول، pH به طور ناگهانی و چشمگیری تغییر ‌‌می‌کند، اما یک محلول بافر این ‌‌ترکیب اسیدی و بازی اضافه شده را خنثی کرده و باعث ثابت ماندن pH یا تغییر تدریجی آن ‌‌‌‌می‌شود. لازم به ذکر است که این محلول بافر برای خنثی کردن دارای محدودیت و ظرفیت خاص است و در صورتی که ‌‌ترکیب اضافه شده بیش از ظرفیت محلول بافری باشد، تغییرpH را خواهیم داشت. به طور کلی اجزای یک محلول بافر یا اسید ضعیف و باز مزدوج آن یا باز ضعیف و اسید مزدوج آن است. نحوه انتخاب هر کدام از این موارد باید متناسب با pH محلول مورد نظر باشد.


با کارشناسان ما در تماس باشید