زیست شناسی مولکولی

بازدید کننده 702 دوشنبه 08 فروردین 1401 گروه: اخبار و مقالات
از 0 رای
0

زیست‌شناسی مولکولی، رشته‌ای از علم که به مطالعه ساختارها و فرآیندهای شیمیایی پدیده‌های بیولوژیکی می‌پردازد که شامل واحدهای اساسی حیات، مولکول‌ها می‌شود. حوزه زیست شناسی مولکولی به ویژه بر اسیدهای نوکلئیک (به عنوان مثال، DNA و RNA) و پروتئین ها - درشت مولکول هایی که برای فرآیندهای زندگی ضروری هستند - و نحوه تعامل و رفتار این مولکول ها در سلول ها متمرکز است. زیست شناسی مولکولی در دهه 1930 پدیدار شد و از حوزه های مرتبط بیوشیمی، ژنتیک و بیوفیزیک توسعه یافت. امروزه ارتباط نزدیکی با آن زمینه ها دارد. تکنیک‌های مختلفی برای زیست‌شناسی مولکولی ایجاد شده است، اگرچه محققان در این زمینه ممکن است از روش‌ها و تکنیک‌های بومی ژنتیک و سایر زمینه‌های مرتبط نزدیک استفاده کنند. به طور خاص، زیست شناسی مولکولی به دنبال درک ساختار سه بعدی ماکرومولکول های بیولوژیکی از طریق تکنیک هایی مانند پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی است. این رشته به ویژه به دنبال درک اساس مولکولی فرآیندهای ژنتیکی است. زیست شناسان مولکولی مکان ژن ها را بر روی کروموزوم های خاص ترسیم می کنند، این ژن ها را با خصوصیات خاص یک موجود زنده مرتبط می کنند و از مهندسی ژنتیک (فناوری DNA نوترکیب) برای جداسازی، توالی و اصلاح ژن های خاص استفاده می کنند. این رویکردها همچنین می توانند شامل تکنیک هایی مانند واکنش زنجیره ای پلیمراز، وسترن بلات و آنالیز ریزآرایه باشند.


ارسال دیدگاه Post comments

با کارشناسان ما در تماس باشید